OFERTA FLAIX! Emporta't una línia mòbil gratis durant 1 any*

Ho vull*Després queda't per 12€/mes

Exemple IPv6: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7332

Exemple IPv4: 255.255.255.255

Actualment, la utilització d’aquest nou sistema d’adreçament IP no suposa més d’un 25% aproximadament de tot el trànsit mundial que es genera a Internet. Tot i que aquest adreçament ens permetrà tenir molt més recorregut a la xarxa, encara estem lluny que sigui l’estàndard de connexió i per tant durant uns anys conviuran els dos protocols d’IP.

En tenir els nostres sistemes adaptats a XTA, totes les noves connexions surten per defecte amb una adreça IPv6 integrada que conviu amb un sistema de CG-NAT. Això permet poder vincular la connexió amb una adreça IPv4 que a la vegada utilitzen altres connexions, i d’aquesta manera permetem la compatibilitat amb tots els sistemes. Només en cas de tenir sistemes que hagin de ser visibles directament a Internet necessitarem una adreça IPv4, que la podem assignar amb un cost addicional d’uns 5 € mensuals.

Problemes i riscos que pot suposar aquesta implementació, sobretot en l’àmbit d’empreses.

Tal com hem mencionat anteriorment, el principal problema és que tracta d’un sistema que no tots els actors a Internet han implementat encara, i per tant, hi ha serveis que encara no estan adaptats. Això pot suposar que en tenir en marxa només el sistema IPv6 no es pugui accedir a determinats serveis per ser incompatible amb aquest nou adreçament.

Tanmateix i a diferència de l’IPv4, quan establim una connexió a Internet a través d’un router tota la nostra xarxa surt amb una única IPv4. En canvi, l’IPv6 actua com a passarel·la perquè tots els dispositius de la nostra xarxa tinguin una IPv6 pròpia a Internet i per tant siguin visibles de forma directa.

Des d’XTA sempre recomanem la utilització adequada dels equips connectats i que aquests disposin de tots els sistemes d’antivirus i tallafocs protegits i actualitzats. D’aquesta manera sempre serà molt més difícil la intrusió o infecció d’algun programa maliciós.